Over

Laura Burgers (1989) is jurist en schrijver.

Jurist

Laura Burgers studeerde Rechten en Frans in Amsterdam, Parijs en New York. In november 2020 verdedigde ze haar promotieonderzoek aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, getiteld Justitia, the People’s Power and Mother Earth; Democratic legitimacy of judicial law-making in European private law cases on climate change. Het gaat over de democratische legitimiteit van rechterlijke rechtsvorming in klimaatrechtszaken. Thema’s binnen dit onderzoek zijn het (Europees) privaatrecht, milieu-ethiek en rechtsfilosofie over democratie en rechtsstaat. Centraal staat de spanning tussen milieubelangen en democratie waar rechters in klimaatrechtszaken mee geconfronteerd kunnen worden: enerzijds bestaat er internationale consensus over de noodzaak tot het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar tegelijkertijd blijken zulke maatregelen impopulair en dus moeilijk te bereiken langs democratische weg. De vraag dringt zich op in hoeverre de Europese rechter hier moet inspringen en moet opkomen voor belangen van mensen in de armste landen, van dieren, natuurgebieden en van toekomstige generaties. 

Burgers is een van de nationale experts binnen het VN-programma Harmony with Nature, dat zich buigt over rechten voor natuur, ook wel Earth Jurisprudence. Ze doet momenteel namelijk onderzoek naar een transnationale beweging, waarin steeds meer stukken natuur eigen rechten krijgen die ze middels een vertegenwoordiger zelf kunnen afdwingen bij de rechter. 

Voor meer informatie en een overzicht van academische publicaties, klik hier.

Schrijver

Laura Burgers publiceerde samen met haar vader, de componist Simon Burgers, bij Uitgeverij Ploegsma de jeugdromans Copycat; oog in oog met je dubbelganger (2011) en Het Morelli principe; drie dagen om een ramp te voorkomen (2014). Beide boeken zijn heruitgegeven als Jonge Lijster bij Noordhoff Uitgevers.

In 2017 verscheen bij Uitgeverij AUP de essaybundel Blikopener; perspectieven van geëngageerde twintigers, die Burgers met vrienden maakte. Zij schreef hierin de essays ‘Eind van de monogamie. Over liefde, biologie en samenleving’; ‘Morele multinationals. Balanceren tussen winst en geweten’; en ‘Bètawetenschappen. Puur natuur of juist cultuur?’. 

In 2020 verscheen bij Uitgeverij Boom filosofie de essaybundel De stem van de Noordzeewaarin Burgers het essay schreef 'De duizelingwekkende reis van Sam de Zeeforel, of: van mensenrechten naar zeerechten'. Dit boek werd genomineerd voor de Socratesbeker, de prijs voor beste filosofieboek van het jaar. 

Burgers werkte jaren als verslaggever voor Mr. Magazine en schreef verder onder meer voor brainwash.nl.

Copycat; oog in oog met je dubbelganger

  

‘Ik laat mensen niet voor mijn plezier doodmaken,’ sprak de man in de rolstoel. ‘En weet je, Stefan…’ 
Hij kent mijn naam! dacht Stefan. 
‘…ze mogen me slecht noemen, maar ik spreek altijd de waarheid.’ 
Stefan voelde dat de man niet loog. Alles wat hij gezegd had, was waar. Alles wat hij ging zeggen, zou de waarheid zijn. En dat zou een heel akelige waarheid zijn. Nog nooit was Stefan zo bang voor iemand geweest.

Als Stefan bij een ongeluk zijn voet verliest, is dat geen ramp – tenminste, niet voor hem. Van zijn kloon krijgt hij een nieuwe voet. Maar als Stefan ontdekt onder welke omstandigheden de klonen moeten leven, is hij vastbesloten de zijne te bevrijden en de waarheid aan het licht te brengen. Een levensgevaarlijk plan, want er staan gigantische belangen op het spel…

E-book
Pagina's 352
ISBN 978-90-216-6930-4
Prijs € 7,99
Bestellen

www.copycatboek.nl


Simon en Laura Burgers bij het verschijnen van hun boek Copycat in 2011.

Het Morelli principe; drie dagen om een ramp te voorkomen

  

Ze gaan me in elkaar slaan, denk ik wanneer de deur achter mij dichtvalt. 
Een van de mannen pakt een stoel en zet die neer tegenover hun eigen stoelen. ‘Ga zitten,’ zegt hij met zachte, hese stem. Trillend van angst neem ik plaats, mijn rug naar de ingang. 

De zestienjarige Adam heeft van een veroordeelde misdadiger te horen gekregen dat er binnenkort een ongeluk gaat gebeuren in Nederland. Onduidelijk is wanneer precies, of waar. Samen met zijn klasgenote Wicky gaat Adam op onderzoek uit. Stapje voor stapje komen zij achter een verschrikkelijk plan – binnen drie dagen gaat een ramp plaatsvinden die niet te voorkomen valt… 
Als je echt niet meer weet hoe je verder moet, kan het Morelli principe je helpen.

Deze spannende roman gaat over de wereld van beveiliging en computermisdaad. De gevaren die in Het Morelli principe beschreven worden zijn reëel. Het thema van dit boek is actueler dan ooit.

Boek
Pagina's 208
ISBN 978-90-216-7294-6
Prijs € 15,99

E-book
Pagina's 192
ISBN 978-90-216-7334-9
Prijs € 7,99

Bestellen


Laura en Simon Burgers bij de presentatie van hun boek Het Morelli principe in 2014.

Blikopener; perspectieven van geëngageerde twintigers

Weleens bedacht waar die grootstedelijke obsessie met gezond eten en sporten vandaan komt? En waarom complottheorieën tegenwoordig zo populair zijn? Ooit vraagtekens gezet bij de grenzeloze macht van multinationals? Of bij de monogame relatie? In dit boek trekken zeven geëngageerde twintigers een blik aan perspectieven open om zulke vraagstukken te lijf te gaan — en wel in naam van de vrijheid van meningsverandering. Te midden van de post truth-samenleving pleiten de jonge auteurs vurig voor een open publiek debat tussen experts en leken. In verzet tegen de doorgeslagen twijfel aan deskundigheid gaan zij taboe en controverse niet uit de weg. Hun essays zijn blikopeners. 

Jongerenredactie SPUI25 in Spe organiseert debatten en lezingen over maatschappelijke thema's die schuren. In deze essaybundel zetten zij hun meest spraakmakende programma's op papier en slaan zo een brug tussen wetenschap en publiek. Hun inzichten zijn luchtig van toon maar nietsontziend. 

Wij zijn buitengewoon trots op onze jongerenredactie en deze proeve van hun kunnen. SPUI25 in Spe fungeert sinds 2013 als kweekschool voor bevlogen en breed geïnteresseerd academisch talent. Hoezeer deze redactie in staat is de tijdsgeest te pakken en vorm te geven in boeiende verhaallijnen, blijkt uit dit boek. 
- Barbara Coolen, Inhoudelijk leider SPUI25 

SPUI25 in Spe heeft de vinger aan de pols. De eigentijdse thema's van de essays worden zorgvuldig en wetenschappelijk-onderbouwd te lijf gegaan. Het resultaat is een vlot geschreven bundel die de lezer informeert en aan het denken zet. Warm aanbevolen voor iedereen - jong en oud - die van overweging houdt.
- Linda Duits 

Blikopener is een even inspirerende als noodzakelijke aanvulling op het normale studieprogramma voor elke student of wetenschapper die meer wil zijn dan alleen een vakidioot.
- André Klukhuhn 

Een bruisende verzameling verlichte essays van twintigers met dwarse verkenningen, vermoedens en verwachtingen ten aanzien van een samenleving die voortgedreven wordt door het spanningsveld tussen wetenschap, technologie en informatie enerzijds, en emotie, vooroordeel en sociale betrokkenheid anderzijds. Uitdagend en geestverruimend!
- Sander Bais (UvA, Santa Fe Institute) 

Boek
Pagina’s 208
ISBN 9789462983267
Prijs € 17,99

E-book
Pagina’s 208
ISBN 9789048533220
Prijs € 8,99

Bestellen

www.blikopenerboek.nl


De auteurs van Blikopener. Vlnr: Niek Bollemeijer, Bram van Vulpen, Ernée Derckx, Philip Stein, Laura Burgers, Ramon Creyghton, Hugo van Dam.

De stem van de Noordzee; een pleidooi voor vloeibaar denken

Een boek dat het beste uit de filosofie, de literatuur en het recht bij elkaar brengt om de Noordzee een eigen stem te geven. In het antropoceen zijn mensen, planten, dieren en dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vraagt om nieuwe vormen van vertegenwoordiging in politiek, recht, ethiek en taal. In opdracht van de Ambassade van de Noordzee onderzoeken de auteurs vanuit het idee van filosoof Bruno Latour om dieren en dingen een stem te geven, hoe de Noordzee over zichzelf zou kunnen beschikken.

Evanne Nowak beschrijft dat we lijden aan ecological grief. We treuren om de teloorgang van de Noordzee. Hoe komen we uit onze ecologische rouw? We kunnen luisteren naar wat de dieren – de vissen, vogels, krabben van de Noordzee – ons te zeggen hebben, stelt filosoof Eva Meijer. We kunnen het gesprek met dieren aangaan en hun een stem geven. Hoe dat kan werken laat jurist Laura Burgers zien. Zoals in andere landen al is gebeurd voor bossen en rivieren, zouden wij de Noordzee een rechtspersoon kunnen maken.

Laura Burgers is jurist, auteur van jeugdromans, en is als expert werkzaam in het VN-programma over rechten voor natuur: Harmony with Nature. Eva Meijer is filosoof, kunstenaar, muzikant en romanschrijver. Haar werk is in vele talen vertaald. Ze heeft een column in Trouw. Evanne Nowak werkt als programmamaker, curator en gespreksleider. Ze studeerde af als humanistisch geestelijk verzorger en organiseert workshops en gespreksgroepen rondom ecological grief.

Boek
Pagina's 128
ISBN 9789024433315
Prijs €17,50 

Bestellen

Compendium Rechten voor Natuur; Casestudies uit zes continenten

    

Onze tijd van ecologische crisis vereist nieuwe perspectieven die mede worden geboden door het recht. Wereldwijd worden namelijk steeds meer natuurlijke entiteiten erkend als rechtspersoon: bossen, rivieren, bergen en zelfs ‘Moeder Aarde’ als zodanig. Dit is een juridische revolutie, waarin de natuur niet langer wordt gezien als een ‘object’ van eigendom, maar als een ‘subject’ met intrinsieke waarde dat vertegenwoordigd kan worden bij de rechter.

Laura Burgers en Jessica den Outer schreven dit Compendium Rechten voor natuur — Casestudies uit zes continenten in opdracht van de Ambassade van de Noordzee. Hierin analyseren zij per continent enkele voorbeelden van hoe de rechten van natuur zijn erkend. Daarbij gaan ze in op zowel het wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan elke casus, als de huidige implementatie en handhaving ervan.

Dr. Laura Burgers en Jessica den Outer zijn beiden expert op het gebied van rechten voor natuur binnen het netwerk ‘Harmony with Nature’ van de Verenigde Naties.

De Duitse vertaling, uitgegeven door Hirzel Verlag, is geactualiseerd en bevat een extra casus uit Duitsland.

Publicatiedatum Engelse editie: september 2021
Publicatiedatum Nederlandse editie: februari 2022
Publicatiedatum Duitse vertaling: maart 2023

Nederlandse & Duitse editie
Grafisch ontwerp: Corine Datema
Engelse vertaling: Edward Jacobson / Vuurtoren Editing
Printer: Zwaan Lenoir
Prijs €15,- (print) €7,50 (PDF)

Bestellen

Duitse editie
Vertaling: Marlene Fleißig
Pagina's 126
ISBN 978-3-7776-3311-4
Prijs €18,-

Bestellen