Toelichting op de klimaatzaak tegen de EU - op EU-Explainer

23 mei is een nieuwe klimaatzaak gestart onder de naam People's Climate Case. Deze rechtszaak is niet gericht tegen een Staat of een bedrijf, maar tegen de EU. Het EU-Hof van Justitie in Luxemburg zal erover beslissen. Op de website EU-explainer licht ik toe wat de ruim honderd pagina's tellende aanklacht behelst. 

Lees mijn artikel hier.