Opinie Volkskrant: het Hof beschermt met Urgenda-arrest de democratische rechtsstaat

Vandaag vecht ik in de Volkskrant kritiek aan die is geleverd op het arrest in de klimaatzaak van Urgenda. Ik wijs op de privaatrechtelijke dimensie van het proces om te laten zien dat het Hof geen 'politiek bedrijft', zoals door eminente juristen wordt gevreesd. Nu klimaatverandering levensbedreigend is, signaleert het Hof terecht een schending van het mensenrecht op leven en een thuis. 

Lees het opiniestuk 'Critici van Urgenda zien de privaatrechtelijke dimensie van de zaak over het hoofd' hier.