Morele Multinationals - Balanceren tussen winst en geweten

In het boek Blikopener; Perspectieven van geëngageerde twintigers schreef ik mee aan drie essays - en natuurlijk aan de inleiding en de slotbeschouwing. Een van die drie essays draagt de titel Morele Multinationals; Balanceren tussen winst en geweten. Mijn mede-auteur Philip Stein en ik gaan na, waarom het zo moeilijk is multinationals verantwoordelijk te houden voor misstanden in hun productieketens. We gaan in op juridische verantwoordelijkheid - hoe is het regelgat ontstaan? Vervolgens bespreken we morele verantwoordelijkheid, die genomen lijkt te worden met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel corporate social responsibility. Zet dit zoden aan de dijk of is het slechts een PR-sausje? Als laatste suggereren we een aantal oplossingen.