Judgesinutopia.eu online

Judgesinutopia.eu staat online. Het is de website van het onderzoeksproject waarbinnen ik werk, Judges in Utopia - Judicial law-making in European private law. De site is gemaakt door onze onderzoeksassistent Fien de Ruiter. Er is informatie op te vinden over ons project, onze publicaties en over de vier onderzoekers die meewerken: de onderzoeksleider professor dr. Chantal Mak, de postdoc dr. Betül Kas en de twee promovendi, Anna van Duin en ikzelf. 

Klik hier om naar de website judgesinutopia.eu te gaan.