Historische uitspraak in Urgenda-zaak

Vanochtend reisde ik af naar Den Haag om te luisteren naar de uitspraak van het Hof in de klimaatzaak van Urgenda. Die was zo mogelijk nog historischer dan de beslissing in eerste aanleg. Geheel in lijn met wat ik onder andere in De Groene Amsterdammer en op filosofie.nl heb betoogd, zet de uitspraak de juridisering van het klimaatprobleem voort, die daarbij steeds sterker leunt op fundamentele rechten. Op het blog Judges in Utopia (klik) vat ik het arrest vandaag samen en onderstreep ik de allerbelangrijkste elementen.