Duiding internationale klimaatzaken-trend in De Groene Amsterdammer

Sinds vorige week dreigt Milieudefensie met een klimaatzaak tegen Shell. Het is de zoveelste zaak in een mondiale trend. In De Groene Amsterdammer geef ik duiding aan deze wildgroei aan klimaatzaken: het enorme aantal laat zien dat het klimaatprobleem uit het politieke domein wordt getrokken. 

Een online versie is hier te lezen.