Blog over antropocentrisch recht en de berg Ben Nevis

Met enige regelmaat schrijf ik voor het blog Judges in Utopia - dat hoort bij professor C. Mak's gelijknamige onderzoeksproject, waaronder ook mijn promotie-onderzoek valt. Dit keer wijdde ik een post aan een onderwerp dat ik uitgebreid zal belichten in het vierde hoofdstuk van mijn proefschrift (verwacht begin 2020): Democratisch tot stand gekomen recht heeft een inherent antropocentrisch karakter, wat vanuit milieu-oogpunt problematisch kan zijn. De casus van de berg de Ben Nevis en de wild lawyers bieden mogelijk verandering.  

Lees hier de hele post 'Anthropocentrism in European Private Law and the Case of Ben Nevis'.